Simon Thibault: 'Cage', Watercolour on colour print